Vlastivěda

HISTORIE

Pravěk, Slované, Sámova říše, Naše historie v pověstech, Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj, Přemyslovská knížata, Přemyslovští králové, Lucemburkové, život ve středověku, Jan Hus, Husité a husitské války


ZĚMĚPISNÁ ČÁST

Kraje ČR - jednotlivé kraje a jejich krajská města, orientace v mapě, povrch ČR, Vodstvo ČR, Počasí a podnebí, Půda a zemědělství