Úkoly pro marody

26.2. ČJ i MAT - dnes jsme procvičovali učivo hrou  - návrat do lavic po jarních prázdninách

zítra (úterý) ČJ - příd. jména a jejich skloňování (tvrdá/měkká) - uč. str. 100/14, cvič. https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

přivl. příd. jména a jejich skloňování - prac. seš. 50/8, 9

MAT -  převádění jednotek obsahá - uč. str. 25/3, 4 do škol.seš. , https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

prac. seš. 18/postupně celá strana


6.2. ČJ - začali jsme PŘÍDAVNÁ JMÉNA - včera jsme si dělali myšlenkovou mapu - dodělejte podle spolužáků, poslala jsem Čtyřsměrku - vyplnit a vlepit do škol. seš. , vyvození druhů přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací - Přídavná jména z čtyřsměrky - převést do 1.p., j.č. a rod - vymyslet ke každému podst. jmého r.m., r.ž., r.stř.  a vybarvi koncovky příd. jmen

MAT - pracák str. 10/ dodělat celou stránku. G - vybrat si nějaký předmět obdélníkového a čtvercového tvaru, změřit (případně zaokrouhlit na 10tky) a vypočítat obsah i obvod obrazce (náčrt, vzorec, výpočet). Uč. 10/4,5 do škol. seš. - slov. úlohy


30.1. ČJ - skupinová práce - SHRNUTÍ UČIVA O PODSTATNÝCH JMÉNECH - učebnice str. 88/ vypracovat do školního sešitu (pracovali jsme 2 vyuč. hodiny i místo M - tu budeme mít příští týden místo jedné hodiny ČJ).29.1. ČJ - vyčasovat sloveso PSÁT v podmiňovacím způsobu přítomném, vyskloňovat vzory MĚSTO, MOŘE, přepis - uč. 83/5 do škol. seš.,

MAT -  dělení dvojciferným dělitelem

(vymyslet si 3 příklady - 1. _  _ _: _ _, 2. _ _ _ _ : _ _, 3. _ _ _ _ _ : _ _ )

pracák str. 10/ dodělávat celou stránku, jednotky obsahu a obsah čtverce a obdélníku (ještě i zítra) uč.8/3, str. 13/