říjen

12. 10. exkurze spojená s výletem - návštěva hornického muzea v Mariánských Lázních, cena je 250,- Kč - zahrnuje oběd, jízdné, jízdné lanovka, vstupné, dozor: Pejšová, Hájková