Anglický jazyk


SLOVÍČKA - učit vždy před AJ, ze slovníčku, který si sami vytváříte i z pracovního sešitu vzadu.
CD - poslouchejte přiložené CD, ať si naposloucháte fráze. Lépe se vám bude vyslovat a snadněji rozeznáte nová a již známá slovíčka. Také si je lépe zapamatujete.
FRÁZE ZE SEŠITU AJ - zkoušejte si rozhovory, které ve třídě vedete se spolužákem.