Matematika

OBSAH obdélníku a čtverce

OBVOD rovinných obrazců - čtverce, trojúhelníku, obdélníku

PŘEVÁDĚNÍ JEDNOTEK délky, hmotnosti, času, objemu

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ - jednociferným činitele , dvojciferným činitelem, již i víceciferným činitelem

NÁSOBILKA

PÍSEMNÉ DĚLENÍ, DĚLENÍ SE ZBYTKEM - počítáme s "ocáskem"

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000  000 - počítání "pod sebe" - správný zápis číselných řádů pod sebe

ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10, 100, 1000, 10 000

GEOMETRIE - rýsování přímek, rovnoběžek, kolmic, názvosloví  a zápis geometrických značek, vlastnosti čtverce a obdélníku, kruh a kružnice - poloměr, průměr, střed kružnice, kruhu, průsečíky, obvody rovinných obrzců (obdélníku, čtverce, trojúhelníku), souřadnice bodů (zápis do hranatých závorek [x,y])

SLOVNÍ ÚLOHY - s více matematickými operacemi (řádně přečíst zadání, zápis, výpočet, odpověď)