Úkoly pro marody

4.12. ČJ - cvič. z listu, opakování mluvnických kategorií pod. jm. a sloves (5 pod. jm. a 5 sloves - vyber z článku v prac.seš. str. 30/4

MAT - zlomky - výpočet části z celku např. 1/8z 24 - nácvik postupu uč. 52/3, 4, a 53/2 do škol. seš. (přepsat celé příklady), pracák str. 60/celé - co se nevejde na vedlejší str., rýsovat do seš. G, začít str. 76/ opakování


29. 11.  pravidla při určování koncovky v příčestí minulém při shodě PŘ s PO - když stojí PO před přísudkem a když stojí za přísudkem. DÚ - list - 1. sloupec

MAT -  vyvození zlomků, uč. str. 48,

27.11. ČJ- shoda PŘ s NĚKOLIKANÁSOBNÝM PO - prostudovat pravidla uč. str. 55 a 56, doplnit do učeb. tužkou 56/25 a 56/27

MAT - římské číslice, uč. str. 46/ prostudovat zápis římských číslic. Pomocná básnička: Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města - počáteční písmena značí říské číslice 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 - uč. 46/2, 3 47/ 2, 3, 421. 11. ČJ - diktát: prac. seš. str. 30/4, opis vět do škol. seš. -nad PO napsat jeho rod a barevně vyznačit koncovku příčestí minulého - vyvození pravidel - začínáme se věnovat shodě PŘ s PO - pracák 31/1, 2

MAT - Souřadnice bodů - uč. 45/prostudovat, vypracovat do seš. G - 45/2 a pracák 70/celá str. (i z pondělí)